AKTUELNO

Sutra u podne neuobičajena provera znanja u svim osnovnim školama Srbije očekuje učenike sedmog i četvrtog razreda. Rade je svi učenici ova dva razreda, pa čak i oni koji su sutra negde po Srbiji na rekreativnoj nastavi. Tu gde zadese, tu će i da rade test.

Ovo je prvi put da je za ove učenike ovih razreda organizovano ovakvo testiranje, praktično izgleda kao mala matura za osmake, s tim što se neće bodovati, odnosno ocenjivati i uzlaziti im u završni prosek ocena.

O testiranju su blagovremeno o tome obavešteni - po nalogu prosvetnog vrha, svega desetak dana pred testiranje koje nisu očekivali baš kao ni njihovi učitelji i nastavnici, piše Politika. Da najodgovorniji za obrazovanje nameravaju da se ovi probni ispiti realizuju 15. juna na nacionalnom nivou i direktori škola obavešteni su poslednjeg dana maja, piše Blic.

U slučaju da se potrefilo da su u vreme predviđeno za testiranje četvrtaci na rekreativnoj nastavi, ispitni materijal biće dostavljen na lokaciji, na kojoj borave, a ako su osnovci baš sutra na ekskurziji ili izletu, radiće test prvog narednog dana.

Šta je suština ovakvog testiranja

Zašto se pred kraj nastavne godine iznebuha ispituje znanje sedmaka i četvrtaka? Oba probna testiranja utemeljena su u zahtevima aktuelne Strategije razvoja obrazovanje do 2030. godine i posebnom cilju iz akcionog plana realizacije ovog strateškog dokumenta do 2023. godine, a to je - unapređenje sistema za osiguravanje kvaliteta u preduniverzitetskom školstvu.

- Svrha primene testova koje će rešavati učenici sedmog razreda jeste da steknu uvid u svoje znanje i strukturu mogućeg trećeg testa za završni ispit na kraju osmog razreda. Test koji će raditi četvrtaci doprineće unapređivanju samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova, praćenja napredovanja učenika i izradi koncepta ocenjivanja koji postavlja učenje u centar evaluativnih aktivnosti nastavnika - objašnjeno je prosvetnim radnicima u dopisima koje su dovili od nadležnih, a u koje je "Politika" imala uvid.

Kako su to razumeli direktori škola, namera je da se na osnovu analize đačkih rezulatata nakon ovog testiranja donesu odluke o eventualnoj promeni koncepta završnog ispita, konkretno trećeg kombinovanog testa.

A što se tiče mlađih osnovaca, da se na prelazu iz razredne u predmetnu nastavnu, odnosno iz učiteljskog krila u ruke nastavnika uvidi gde su "rupe" u znanju đaka i kako da se popune.

Sve testove pripremio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanje i vaspitanja (ZVKOV). Direktori osmoletki juče su očekivali da ispitni materijal stigne u elektronskoj formi, a njihova je dužnost da se postaraju da testovi budu odštampani za sve đake i da sadžaj testova ostane nepoznat i za učenike i za dežurne nastavnike pre nego što sutra počne provera znanja. Za izradu testa predviđeno je sat i po vremena, a zatim nadležni traže da se ni u delovima ne objavljuje sadržaj ispitnog materijala i naglašavaju da će to ZVKOV obznaniti na svom zvaničnom sajtu kada sve planirane aktivnosti budu sprovedene.

Pet testova za sedmake, jedan objedinjeni za četvrtake

- Zavod je pripremio pet testova za sedmake iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Đaci su se već opredelili za jedan od tih testova, znači neće raditi kombinovani, gde su u okviru jednog testa pitanja iz pet predmeta, nego test s pitanjima iz jednog izabranog predmeta. Najviše imamo dece koja su se izjasnila za biologiju i hemiju, a najmanje za geografiju (šestoro učenika), fiziku (sedmoro đaka) i istoriju (devetoro đaka). Nije striktno definisano da u ispitnoj učionici budu sedmaci po azbučnom redu s jedinstvenog spiska škole i ne moraju da rešavaju zadatke hemijskom olovkom, kao na pravoj maturi, ali u jednoj prostoriji treba da bude do 15 učenika i ne smeju jedan blizu drugog da sede đaci koji rešavaju isti test - objasnio je za "Politiku" Uroš Momčilovič, direktor prestoničke osmoletke "Vuk Karadžić.

Za mlađe učenike, pojašnjava na osnovu uputstva nadležnih, pripremljen je test koji obuhvata zadatke iz tri predmeta: maternjeg jezika, matematike i prirode i društva, i to u dve grupe. Na ovoj proveri, kao i na uobičajenom kontrolom, četvrtaci mogu da sede kao i inače, cela odeljenja u svojim učionicama, ali u jednoj klupi ne smeju jedan kraj drugog da budu đaci koji rade istovetan test. Pravila nalažu i da, ukoliko je moguće, učitelji i nastavnici ne treba da dežuraju u odeljenjima u kojima predaju.

I četvrtaci i sedmaci imaće na raspolaganju sat i po vremena da reše pitanja. Obim testa za mlađe školarce je do deset stranica, a za starije od tri do šest stranica A-4 formata.

Učitelji i nastavnici su pojasnili ulenicima, kao što im je iz resornog ministarstva i rečeno da decu obaveste, da je ovo prilika da rešavaju nepoznate zadatke i provere svoje znanje iz određenih predmeta. Predviđeno je da profesori pregledaju testove u roku od dva dana, dakle, do petka, da analiziraju rezultate s učenicima i utvrde da li su ostvareni očekivani ishodi učenja izreženi kroz standarde postignuća. Nastavnici, po pravilu, mogu da ocene đačka postignuća na ovom testu pod uslovom da je to u najboljem interesu školarca.

- Kad uradimo analizu i obradu rezultata, očekujemo da ćemo dobiti povratnu informaciju koja bi nam značila za budući rad - ukazuje Momčilović.

Šta ako su postignuća đaka ispod očekivanih

U uputstvu kojim se direktori osmoletki rukovode stoji da ukoliko se utvrdi da su postignuća učenika ispod očekivanih, potrebno je za narednu školsku godinu isplanirati aktivnosti da bi se pomoglo učenicima da unaprede znanje u oblastima u kojima su podbacili.

A naročito se, podebljanim slovima, ističe da se "analiza postignuća svakog učenika radi zajedno sa učenikom na času, pri čemu svaki đak ima uvod u svoj test, onima koji su pogrešno uradili zadatak treba omogućiti da na istom času utvrde razloge zbog kojih su napravili grešku ili nisu pokušali da reše zadatak".

Autor: