AKTUELNO

Vlada Srbije usvojila je, na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zaključak kojim se studentima koji su upisani na magistarske i doktorske studije, kao i kandidatima koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

- Ranije ovog meseca Vlada Srbije usvojila je i zaključak kojim se studentima osnovnih studija koji su upisani na fakultete i više škole do ovog datuma, takođe produži rok za završetak studija. Inicijativu za produžetak roka za završetak studija „starim studentima“, predložila je Studentska konferencija univerziteta Srbije, a podržao je i prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić - naodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremiće izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju radi omogućavanja produžetka roka za završetak studija i pokrenuće dijalog sa SКONUS-om i univerzitetima u cilju utvrđivanja dugoročnog rešenja sa optimalnim rokom za završetak studija po starim programima.

#Rok

#Studenti

#Vlada Srbije

#doktorske studije

#fakulteti

#magistarske studije