AKTUELNO

Nedavna seča stabala na planini Gučevo, takva da je vidljiva i iz grada, izazvala je oprečne komentare Lozničana po društvenim mrežama. Pale su i ocene da je to "ekološka katastrofa", tvrdnje da će naneti ogromnu štetu kao i pitanja koliko vremena će biti potrebno da nastalu golet pokrije nova šuma. Nadležni, JP "Srbija šume" i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za šume, u svojim odgovorima kažu da je seča urađena u "skladu sa planskim dokumentima gazdovanja šumama".

Na pitanje koje drvo je i zašto posečeno iz resornog ministarstva kažu da se "radi o bukvi koja je zrela za seču, a seča se izvodi u cilju prirodnog obnavljanja bukove šume". Na posečenim površinama doći će do prirodnog obnavljanja bukove šume, a u koliko bude delova gde ne bude dovoljno podmlatka tu će se obaviti sadnja radi kompletiranja prirodnog obnavljanja. Inspekcijski nadzor je obavljen i nisu utvrđene nepravilnosti, navode iz ministarstva. Zašto je obavljena ovakva seča odgovorili su i iz JP "Srbija šume". Navode da je ŠG "Boranja" Loznica, deo JP "Srbija šume" Beograd, i da gazduje državnim šumama u skladu sa desetogodišnjim planovima za koje saglasnost daje resorno ministarstvo i da je ova seča deo redovnog plana poslovanja.

- Radi se o zreloj šumi bukve, staroj od sto do 120 godina, koja je dosadašnjim merama nege i obnove došla u fazu zrelosti kada se podmladak javio na površini od 70 do 90 odsto. Za dve godine, od kada važi osnova, planirana površina za negu i obnovu je 160 hektara, od toga je samo na 15 planirana završna seča, odnosno uklanjanje stare da bi nova šuma nikla. Površina na kojoj je planirana obnova šuma iznosi 40 hektara od ukupne površine ove gazdinske jedinice koja je 2.256 hektara – stoji pored ostalog u odgovoru "Srbija šuma".

Na površinama na kojima je završena obnova, podmladak bukve, star oko pet godina, nije uništen sečom tako je površina većim delom prirodno obnovljena, a na znatno manjem delu gde je podmladak manje brojan, radiće se popunjavanje sadnicama plemenitih lišćara, voćkaricama i četinarima, i to ako bude potrebno, kažu nadležni. Objašnjavaju i da ova seča "sigurno neće imati nikakav negativan uticaj na životnu sredinu, jer se obnovom šume nije prekinuo šumski pokrivač, već će se na mestu posečene formirati nova mlada šuma, većim delom već formirana". Tvrde i da je kontrola nadležnih državnih organa obavljena tokom pripreme i obeležavanja šume i tokom radova i da "nisu konstatovani nikakvi propusti u radu".

Inače, poslednji put ovako obimna seča šume na Gučevu bila je pre deset godina u neposrednoj blizini gde su sada izvođeni radovi, a sada je na toj površini mlada bukva, navode iz ŠG "Boranja".

Pošumljavanje

ŠG "Boranja" svake godine pošumi, odnosno podigne oko 100 hektara novih šuma, pri čemu zasadi približno 250.000 novih sadnica, uradi mere nege na površini preko 2.500 hektara godišnje, i mere prirodnog obnavljana na površini većoj od 10 do 15 hektara. Sve seče koje se izvode su, u stvari, mere nege, kojima se postiže formiranje stabilnih i zdravih šumskih eko-sistema, saopštavaju iz preduzeća.

Autor: