AKTUELNO

Od početka godine povređeno je više od 1.300 ljudi.

Od početka godine, u saobraćajnim nesrećama poginulo je 47 osoba, dok je povređeno više od 1.300. Brzina je ubica broj jedan na putevima ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, kaže pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, do 19. februara sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i kamiona.

Pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatko Belencan kaže za RTS da se pokazalo da su vozači kamiona nešto nedisciplinovaniji i da su napravili veći broj prekrašaja nego vozači autobusa.

Prekršaji su, kaže, otkriveni kontrolom tahografskih uređaja u zonama naplatnih rampi, gde je moguće zaustavljanje vozila.

"Uglavnom su to prekršaji da se vozači ne odmaraju dovoljno, zatim prekoračenje brzine, i tu su dominirali vozači kamiona koji su pokazali jedan stepen nebezbednosti i nepoštovanja propisa", rekao je Belencan.

Svakako, dodaje, dodatno se kontrolišu i vozači putničkih vozila i strogo sankcioniše svaki prekršaj.

Kamere novim sistemom snimile 200 prekršaja prolaska na crveno

Od početka godine otkriveno je čak 4.000 vozača koji su upravljali automobilom pod dejstvom alkohola, a čak 40.000 njih je prekoračilo brzinu.

"Kada govorimo o portalima koji sada aktuelni na koridorima 10 i 11, u proteklih šest meseci uočeno preko 183.000 prekršaja. Kada govorimo o nadogradnji automatske detekcije prekršaja u Beogradu, pokazalo se da ima onih koji se i dalje ponašaju nepropisno i nebezbedno", rekao je Belencan.

Od prošlog petka ka­me­re, ko­je su po­sta­vlje­ne is­pred ras­kr­sni­ca ili pe­šač­kih pre­la­za na koji­ma je sa­o­bra­ćaj re­gu­li­san se­ma­fo­ri­ma, sni­ma­ju sva­ki pro­laz na cr­ve­no sve­tlo i auto­mat­ski se be­le­žii vi­deo-sni­mak uči­nje­nog pre­kr­ša­ja.

Foto: Foto/ Univerzum HD Media

Trenutni podaci govore da je oko 200 vozača učinilo prekršaj prolaska na crveno svetlo na novim uređajima, rekao je Belencan.

Sistem se, kaže, pokazao veoma dobrim i preciznim, jer se jasno i nedvosmisleno vidi izvršenje prekršaja.

Prema njegovim rečima, radiće se nadogradnja sistema koja će podrazumevati da se pomoću softera mogu otkriti i prekršaji nevezivanja pojasa i razgovor telefonom.

Kada se najčešće dešavaju nesreće

Ponovio je da je najčešći uzrok saobraćajnih nesreća, neprilaogođena brzina.

"Brzina je ubica broj jedan na putevima ne samo Srbije nego i Evrope, zato treba prilogoditi brzinu. Nije slučajno da su upravljač puta i zakonopisac još 2009. godine doneli odluku da se ona sa 60 spusti na 50", rekao je Belencan.

"Sudarna brzina, kada vozilo udari u pešaka sa 50 kilometara na čas, u 40 odsto slučajeva pešak gine, a ako je samo za 10 kilomatara na sat veća, taj procenat se povećava na 80", rekao je Belencan.

Naveo je da su se saobraćajne nesreće u naseljenim mestima najčešće dešavale u periodu između od 10 do 18 časova, a na auto-putevima u večernjim satima u periodu od 20 časova, gde su prekršaji prekoračenja brzine bili domantni.

Autor: