AKTUELNO

Javni dug Srbije na kraju januara ove godine iznosio je 34,35 milijardi evra, što je 50,2 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Na kraju 2022. godine javni dug bio je oko 33,33 milijarde evra, odnosno 55,1 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju 2021. godine iznosio 30,13 milijardi evra, što je bilo 56,5 odsto BDP-a.

Suficit u budžetu Srbije u januaru 6,1 milijardu dinara

Srbija je u januaru imala suficit republičkog budžeta u iznosu od 6,1 milijardu dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija. Naplaćeni su prihodi od 150,3 milijardi dinara, od čega 136 milijardi dinara poreza, navedeno je na sajtu Ministarstva finansija.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 68,8 milijardi dinara i akciza u iznosu od 43,8 milijard i dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,3 milijarde dinara, a priliv donacija u januaru bio je jednu milijardu dinara.

Rashodi u budžetu u januaru su iznosili 144,2 milijarde dinara, i to za zaposlene 29,4 milijarde dinara, isplatu kamata 23 milijarde dinara, transfere za fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO 17,6 milijardi dinara, kapitalne izdatke 17,1 milijardu dinara, a za nabavku finansijske imovine 15,6 milijardi dinara.

Na nivou opšte države u januaru je ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 1,2 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit od 24,2 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Autor: