AKTUELNO

Ministarstvo finansija, Poreska uprava i NALED najavili su pokretanje portala pomoću koga će frilenseri u Srbiji moći da prijave i izmire svoje poreske obaveze.

S obzirom na to da bi frilenseri sledećeg meseca trebalo da podnesu poresku prijavu za prvi kvartal, resorne institucije odobrile su im da to mogu da urade tek po uspostavljanju portala, bez zaračunavanja kamate.

Preko portala "Frilenseri", svi građani koji ostvaruju prihode pružajući usluge drugom domaćem ili stranom fizičkom licu, odnosno stranom preduzetniku ili firmi, moći će da prijave i izmire poreske obaveze, rečeno je u NALED-u, na sastanku predstavnika udruženja frilensera, kabineta predsednice Vlade Srbije, Ministarstva za rad, Ministarstva zdravlja, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i fondova socijalnog osiguranja.

Istakli su da frilenseri koji to žele prijavu mogu da podnesu već u aprilu na postojećoj PP OPO prijavi ili da sačekaju početak rada portala i novu PP OPO-K prijavu.

"Od 3. aprila frilenseri mogu da podnesu poresku prijavu za prihode ostvarene u prvom kvartalu 2023. tako što će podneti prijavu na obrascu PP OPO, a o načinu podnošenja ove prijave biće dato posebno objašnjenje", rekao je pomoćnik ministra finansija Dragan Demirović.

Dodao je da s obzirom na to da će u roku od 30 dana po sticanju tehničkih uslova za prvi kvartal biti moguće podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K, očekuje se da će najveći broj poreskih obveznika iskoristiti ovu mogućnost.

"To će biti značajno lakše i brže, a prijave podnete u ovom roku se smatraju blagovremenim", istakao je Demirović.

Foto: Pixabay.com

Predstavnik Poreske uprave Dragan Agatunović rekao je da će nova PP OPO-K prijava biti jednostavnija i zahtevaće unos tri grupe podataka.
"Pored osnovnih ličnih podataka, frilenseri će unositi samo ukupan iznos prihoda ostvarenog u kvartalu, obeležiti da li su zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu i na kraju odabrati jedan od dva modela samooporezivanja", rekao je Agatunović.

On je istakao da će frilenseri na portalu moći da otvore nalog i vode evidenciju o svim uplatama tako da će i te informacije moći da unesu u prijavu.

"Portal će im prihode ostvarene u stranoj valuti automatski preračunavati u dinarsku protivvrednost, a na kraju će dobiti jednu uplatnicu sa QR kodom za brzo plaćanje", naveo je Agatunović.

Direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u Dušan Vasiljević rekao je da je za razvoj portala obezbeđena stručna i tehnička podrška NALED-a kroz projekat za podršku inovacijama i visokotehnološkom preduzetništvu StarTech, a da će portal će biti dostupan na adresi Frilenseri.purs.gov.rs. Dodaje da su novim modelom oporezivanja frilenseri dobili poreski tretman znatno povoljniji nego dosad.

"Više desetina hiljada građana će u prvoj fazi na portalu dobiti niz korisnih alata kao što je test procene koji pokazuje da li ih propisi zaista prepoznaju kao frilensere. Biće dostupan informativni kalkulator za izračunavanje poreza, kao i detaljni vodič", navodi Vasiljević.
Kako je istakao, u narednoj fazi, frilenseri će posredstvom portala moći da se prijave na osiguranje i da podnesu poresku prijavu.

"Drago nam je da posle gotovo dve godine imamo rešenje usaglašeno sa udruženjima frilensera i da smo među prvima u regionu regulatorno uredili njihov rad, zbog čega su i pojedine susedne zemlje počele da se raspituju o preuzimanju našeg modela", rekao je Vasiljević.

StarTech je trogodišnji projekat kompanije "Filip Moris" (Philip Morris) za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji, koji sprovodi NALED u saradnji s Vladom Srbije.