AKTUELNO

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović razgovarala je danas sa predstavnicima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) koju je predvodio Ueki Masahiro, šef predstavništva za Balkan.

Ministarka Đedović upoznala je sagovornike sa intenzivnim radom na planu prioritetnih ulaganja u energetiku, kao i dinamikom rada na novoj Strategiji razvoja energetike i Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana (INEKP).

„Pred Srbijom je ciklus značajnih investicija u energetiku, a kako bismo što pre ostvarili ciljeve maksimalne energetske sigurnosti i zelene agende, ubrzano radimo na strateškim dokumentima, jer će oni biti vodilja energetske budućnosti naše države. Reverzibilne hidroelektrane su prioritetni projekti Vlade RS koji treba da omoguće veću integraciju obnovljivih izvora energije u naš elektroenergetski sistem. Dok se rad na strateškim dokumentima privodi kraju, Ministarstvo i Vlada paralelno rade na obezbeđivanju podrške za buduće kapitalne projekte, kako tehničke i stručne, tako i finansijske. INEKP i Strategija u sadejstvu sa izmenama Zakona o obnovljivih izvorima energije stvoriće okvir za nova ulaganja i verujem da postoji prostor za nastavak partnerstva sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju“, izjavila je Đedović.

Foto: Емилија Јовановић, МРЕ

Na sastanku je bilo reči o projektu odsumporavanja u Telmoelektrani „Nikola Tesla A“, koji se realizuje uz podršku Japanske agencije za međunarodnu saradnju, a u čijoj realizaciji učestvuje japanska kompanija Mitsubishi Hitachi Power Systems.

„Srbija ima ambiciozne ciljeve u procesu dekarbonizacije. Osim novih ulaganja u obnovljive izvore energije, neophodno je i da se u što skorijem roku okonča projekat odsumporavanja u našoj najvećoj i najznačajnijoj telmoelektrani“, naglasila je Đedović i podsetila da će se odsuporavanjem emisija sumpor-dioksida TENT A biti smanjena devet puta.

Autor: