AKTUELNO

Kada predate Fondu PIO zahtev za penziju često niste sigurni u kojoj fazi je njegova obrada i želite da znate da li je sve što ste predali od papira dovoljno. To možete i sami da proverite od kuće sa svog mobilnog telefona ili laptopa, bez odlaska u Fond, ali biste pre toga morali da pribavite određene podatke.

Za korišćenje elektronskog servisa Fonda potrebno je da imate PIN-kod ili D-broj. PIN uz ličnu kartu možete da dobijete već prilikom podnošenja zahteva u najbližoj filijali i to samo na lični ili zahtev opunomoćenog lica. On ne može da se obezbedi putem elektronske pošte. D-broj se takođe dobija prilikom podnošenja zahteva, kada već postoji oformljen predmet osiguranika, jer je ranije vođen postupak za ostvarivanje prava iz PIO.

Foto: SCREENSHOT PIO.RS

Sledeći korak za pristupanje podacima o kretanju predmeta podrazumeva da popunite podatke u sva tri navedena polja (JMBG, PIN-kod ili D-broj i Verifikacioni kod).

Foto: SCREENSHOT PIO.RS

Vodite računa da ukoliko proveravate kretanja predmeta po zahtevu za porodičnu penziju, u polje JMBG upisujete matični broj pokojnika i D-broj predmeta (koji dobijate odmah prilikom predaje zahteva na šalteru ako je pokojnik bio penzioner). Nakon što popunite data polja po uputstvu, kliknite na dugme Prijava.

Foto: SCREENSHOT PIO.RS

Provera kretanja predmeta trenutno je moguća samo za filijale Fonda na teritoriji centralne Srbije. Iz tehničkih razloga, za one koje pokriva Pokrajinski fond, teritorija Vojvodine trenutno nije moguće proveriti kretanja predmeta, kao ni za predmete koji se rade u Odeljenju za PIO po međunarodnim ugovorima.

#PIO fond

#zahtev za penziju