AKTUELNO

Razmotreni su kriterijumi za pokretanje sistema hitnog obaveštavanja javnosti o nestanku maloletnog lica kada je nestanak povezan sa izvršenjem krivičnog dela i u slučaju kada nestanak deteta nije povezan sa krivičnim delom.

Na trećem sastanku Tima za uvođenje Amber alert sistema razmatrane su aktivnosti za efikasno uspostavljanje sistema za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnih lica u Srbiji.

Razmotreni su kriterijumi za pokretanje sistema hitnog obaveštavanja javnosti o nestanku maloletnog lica kada je nestanak povezan sa izvršenjem krivičnog dela i u slučaju kada nestanak deteta nije povezan sa krivičnim delom.

Foto: MUP Srbije

U sastavu Tima, koji je februara ove godine formirao ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, su predstavnici više resornih ministarstava, Centra za nestalu i zlostavljanu decu i udruženja „Astra“.

Zadatak tima je da se razmotre uporedno-pravna rešenja i pronađu najbolje prakse, kako bi u našoj zemlji zaživeo sistem Amber alert, koji bi bio prilagođen našem pravnom sistemu i našem društvu.