AKTUELNO

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je novoizgrađenu tranfer stanicu sa reciklažnim dvorištem u Petrovcu na Mlavi – Centar za sakupljanje i separaciju komunalnog otpada.

Foto: Privatna arhiva

„U ovaj veliki infrastrukturni projekat Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine uložili su 270 miliona dinara i njime unapređujemo ne samo sistem upravljanja otpadom već i kvalitet života građana u ovom delu Srbije. Transfer stanica, koja je izgrađena za godinu dana, jedan je od koraka kojim nastavljamo da rešavamo problem odlaganja otpada na području petrovačke opštine. Izgradnjom transfer stanice sa reciklažnim dvorištem, koju će koristiti i opštine - Kučevo, Žagubica i Malo Crniće, komunalni otpad iz Petrovca na Mlavi više se neće odlagati na nesanitarnoj deponiji, već će nakon sakupljanja i pretovara na transfer stanici biti transportovan na najbližu sanitarnu deponiju na dalji tretman“, rekla je ministarka Vujović.

Foto: Privatna arhiva

Transfer stanica je preduslov za realizaciju još jednog velikog projekta u Petrovcu na Mlavi, koji podrazumeva zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju postojeće nesanitarne deponije „Svina“. U toku je revizija projektne dokumentacije, a prvi radovi u planu su već sledeće godine, čime će trajno biti rešen višedecenijski ekološki problem ove opštine.

Foto: Privatna arhiva

„Nakon zatvaranja i rekultivacije nesanitarne deponije, postaviće se sistem video nadzora koji će biti uvezan sa monitoring centrom u MZŽS, u kome će se u realnom vremenu nadzirati svaki pokušaj nelegalnog odlaganja otpada. Na dalje je na opštini da vodi računa o životnoj sredini i kvalitetu života građana. Naš zajednički cilj je da unapredimo stanje životne sredine, a time i kvalitet života građana“, rekla je ministarka Vujović.

Foto: Privatna arhiva

U okviru Transfer stanice, nalaze se i objekti za zaposlene, prijavnica, pretovarna rampa za neselektirani komunalni otpad, separatori, infiltracioni i protivpožarni bazeni itd. Ceo kompleks biće ograđen zelenim pojasom uz izgradnju pratećih unutrašnjih saobraćajnica i parkinga za vozila.

Autor: