AKTUELNO

Kada penzioneru novac zatreba nekoliko dana ranije, u mnogim bankama može da se opredeli za opciju „penzija unapred“. To znači da se primanja mogu podići nekoliko dana pre zvaničnog dana isplate koji je odredio PIO fond.

Ova usluga se odobrava na određeni period, od 12 ili 24 meseca, na primer, u zavisnosti od toga kakav se ugovor sklopi. To pravo se odobrava korisnicima tekućih računa koji imaju redovan mesečni priliv i koji uredno izmiruju svoje obaveze prema banci.

Penzionerima koji se opredele da im isplata penzija ide korišćenjem usluge “Penzija unapred” i o tome zaključe ugovor sa bankom, dinamika uplate se pomera unapred u odnosu na stvarni datum uplate, u zavisnosti od kategorije penzionera.

Ovaj način isplate penzija je besplatan, odnosno radi se o potpuno beskamatnom kreditiranju. Prijavlјivanje je veoma jednostavno i brzo i radi se na šalteru bilo koje ekspoziture. Za sklapanje ugovora dovoljni su lična karta i bankovna kartica, a nakon isteka ugovora on se može produžiti.

Autor: