AKTUELNO

Srpski Amber alert sistem, koji će se zvati "Pronađi me", trebalo bi da profunkcioniše od 1. novembra, jer se izrada platforme za hitno obaveštavanje javnosti o nestanku deteta privodi kraju. Izrađen je i pravilnik u kome piše da medije o nestanku maloletnog lica obaveštava Ministarstvo informisanja, nakon čega su dužni da objavu emituju u programu, kao i da po pronalasku deteta moraju biti obrisani svi podaci o njemu.

Regulatorno telo za elektronske medije izradilo je Pravilnik o hitnom obaveštavanju javnosti o nestanku maloletnog lica u kom je navedeno da medije o nestanku maloletnog lica obaveštava Ministarstvo informisanja, koje oni odmah objavljuju.

- Obaveštenje iz ministarstva mediji su dužan da objave u trajanju od najmanje 20 sekundi, u neizmenjenom obliku i identičnoj sadržini u kojima mu je dostavljeno od strane ministarstva. Mediji su dužni da obaveštenje emituju u narednih 48 sati i to u prvih osam sati od trenutka dostavljanja obaveštenja na svakih 30 minuta, a posle toga na svakih 60 minuta. Nakon isteka 48 sati od prvog objavljivanja, prestaje obaveza daljeg objavljivanja obaveštenja. Po prijemu informacije upućene od strane ministarstva da je nestalo maloletno lice pronađeno, bez odlaganja se javnost obaveštava o tome. Istovremeno sa prekidom objavljivanja, a u cilju zaštite podatka o ličnosti maloletnika, mediji su u obavezi da bez odlaganja, obrišu sve podatke o nestalom maloletniku - precizirano je u Pravilniku.

Građani će o nestanku maloletnog lica biti obaveštavani putem SMS poruke, prekidom televizijskih i radio emisija, kao i kajronima na auto-putu, aerodromskim, autobuskim i železničkim stanicama.

Igor Jurić objašnjava da bi MUP izgubio puno vreme da sve činioce u sistemu sam obaveštava, tako da smo doneli ovakvo rešenje.

- MUP će imati kontakt tačku u ministarstvu informisanja koje će obaveštavati medije. Takođe, postojaće i posebna kontakt tačka vezana za mobilne operatera. U drugoj fazi na isti način će se slati informacije za elektronske bilborde. Dakle, sve te kontak tačke će imati zaduženje da obaveste svoje činioce koji će potom obaveštavati javnosti - kaže Juruć i dodaje da će pre zvaničnog početka rada sistema uslediti i medijska kampanja, ali i jedno testiranje.

Autor: