AKTUELNO

Granica i uslovi za odlazak u prevremenu penziju pomerili su se ove godine i za žene i za muškarce. Statistika pokazuje da svake godine raste broj onih koji se odlučuju za prevremeno penzionisanje. Polovinom ove godine bilo ih je oko 70.000.

Prevremeni odlazak u penziju je tema koja u poslednje vreme sve više zanima građane Srbije. Postoje uslovi za odlazak, a poznato je i tačno koliko ona umanjuje primanja.

Najčešći razlog odlaska u prevremenu penziju je narušeno zdravlje, ali i činjenica da mnogi nemaju snage da rade do svoje 65. godine života.

Prema podacima s kraja prošle godine u Srbiji je u prevremenu penziju otišlo tačno 63.868 građana.

U PIO fondu kažu da pravo na prevremenu starosnu penziju po Zakonu o PIO postoji od 2015. godine kao i da se broj korisnika kontinuirano povećava. Polovinom ove godine bilo ih je oko 70.000, a ukupan broj iz godine u godinu raste.

Broj korisnika prevremene starosne penzije Decembar 2018. – 38.652 korisnika Decembar 2019. – 47.785 korisnika Decembar 2020. – 54.230 korisnika Decembar 2021. – 62.353 korisnika Decembar 2022. – 63.868 korisnika

Troškovi i umanjenje

Danas muškarci u Srbiji mogu da se penzionišu odnosno da idu u redovnu starosnu penziju mogu sa 65 godina, a toliko će biti potrebno i ženama od 2032. godine.

Starosna granica za penzionisanje za žene pomera se iz godine u godinu. Od januara ove godine, one mogu da idu u starosnu penziju sa 63 godine i šest meseca života, umesto 63 godine i četiri meseca, koliko je bilo potrebno da imaju za penzionisanje u 2022. godini.

Ipak, ako osigurano lice ne ispunjava uslove za regularno penzionisanje, bilo po pitanju godina staža ili starosti, opcija koja mu preostaje je upravo odlazak u prevremenu penziju.

Takođe, to je opcija i za one koji jednostavno žele da se prevremeno penzionišu iz „svojih“ razloga.

Ono što je neophodno istaći kada se govori o prevremenoj penziji, je da ona košta tj. da se sa prevremenim penzionisanjem umanjuju primanja.

Praktično, za svaki mesec pre navršenih 65 ili 63,5 godine, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto i najviše se može umanjiti do 20,4 odsto.

Važno Korisnik prevremene penzije se može zaposliti, i kada prestane da se bavi tim poslom ili delatnošću, on ima pravo na ponovno određivanje visine penzije. Jedini uslov je da je bio osiguran najmanje godinu dana.

Računica jasna

U slučaju da vas čeka starosna penzija sa punim radnim stažom od 37.800 dinara, ako se odlučite za prevremenu imaćete primanja manja za oko 7.400 dinara (u slučaju da ste se odlučili za najraniji mogući odlazak u penziju).

Ako bi vam starosna penzija, sa punim radnim stažom, bila 30.000 dinara, a vi odlučite da se prevremeno penzionišete tri godine ranije, to znači da bi vam mesečni ček bio manji za oko 3.700 dinara, odnosno da bi iznosio 26.300 dinara.

Uslovi i ostvarivanje prava

Ove godine muškarci u prevremenu penziju mogu da idu sa 40 godina radnog staža i najmanje 60 godina života, dok žene u penziju mogu da idu sa 59 godina i 6 meseci.

Pravo na prevremenu starosnu penziju ostvaruje se podnošenjem zahteva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, posle prestanka osiguranja, osim za osiguranike koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika koji pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju.