AKTUELNO

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podsetio je danas penzionere da se za upućivanje na besplatni oporavak u neku od banja Srbije mogu prijaviti do četvrtka.

Prijave za besplatni oporavak penzionera u banjama do srede

U saopštenju na sajtu PIO Fonda navodi se da pravo na desetodnevni banjski oporavak o trošku ovog fonda imaju starosni, invalidski i porodični penzioneri koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i penziju do 39.850 dinara a od 2020. godine nisu koristili ovu rehabilitaciju.

Za penzionere, koji osim domaće, primaju i inostranu penziju, uslov je da zbir svih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta, nakon čega će uslediti i prvi pozivi penzionerima za upućivanje na oporavak.

Autor: