AKTUELNO

Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije Rejhan Kurtović učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o saradnji na pitanjima nacionalnih manjina, koja je održana 5. i 6. marta u Sarajevu, gde je govorio na temu zaštite nacionalnih manjina u Srbiji.

Kurtović je istakao da je Srbija multinacionalna država, u kojoj, pored većinskog srpskog naroda, žive i 24 nacionalne manjine, što predstavlja posebno bogatstvo i veliki potencijal.

On je predstavio normativni i institucionalni sistem zaštite nacionalnih manjina u našoj zemlji, naglasivši da su mehanizmi zaštite nacionalnih manjina u Srbiji usklađeni sa međunarodnim standardima.

Kurtović je konstatovao da institucije u Srbiji godinama unazad kontinuirano rade na poboljšanju statusa nacionalnih manjina, gde se jasno mogu videti rezultati na svim poljima manjinske zaštite.

Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Državni sekretar je ukazao na to da Srbija može da posluži kao dobar primer normativne i institucionalne zaštite nacionalnih manjina, gde je zaštita prava nacionalnih manjina u stalnom porastu.

On je naglasio da već duži vremenski period u Srbiji imamo manjinski inkluzivnu vladu, gde su pripadnici nacionalnih manjina zastupljeni na najvišem nivou izvršne vlasti, što je rezultiralo većim brojem ministara, državnih sekretara, pomoćnika ministara, savetnika i drugih službenika iz redova nacionalnih manjina.

Prema njegovima rečima, pripadnici nacionalnih manjina su po principu afirmativne akcije zastupljeni i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a zauzimaju važna mesta i u drugim organima javne vlasti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

U različitim strateškim dokumentima, kako je dodao, poseban akcenat se stavlja na naročito ranjive i osetljive nacionalne zajednice, kojima se navedenim dokumentima dodatno razvijaju mehanizmi njihove zaštite i integracije.

Državni sekretar je rekao da, na osnovu svih izlaganja na ovoj konferenciji, možemo zaključiti da je Srbija lider u oblasti zaštite nacionalnih manjina u regionu, a da veliki broj različitih standarda i konkretnih mehanizama manjinske zaštite u mnogim zemljama regiona ne postoji, a da se isti već duži niz godina unazad primenjuje u Republici Srbiji.

Foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Pored toga što kao država beležimo veliki napredak na polju zaštite nacionalnih manjina, nastavićemo da razvijamo i afirmišemo sisteme zaštite, svesni činjenice da nacionalne manjine koje žive u našoj državi imaju svoje specifičnosti i različite izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, napomenuo je on.

Cilj je potpuna integracija i visok nivo manjinskih prava za sve nacionalne manjine, rekao je Kurtović i poručio da se kvalitetnom zaštitom nacionalnih manjina stvara savremeno multinacionalno demokratsko društvo jednakih šansi i mogućnosti, u kome svaki građanin ima zagarantovani nivo individualnih i kolektivnih prava bez obzira na to da li pripada većinskom ili manjinskim narodima.

Konferencija, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u saradnji sa visokim komesarom OEBS-a za pitanja nacionalnih manjina i Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, održana je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u Sarajevu.