AKTUELNO

Članovi Vlade usvojili su dopunjenu Uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu i višnju roda 2022. godine radi izmirenja obaveza prema proizvođačima.

Dopunom ove uredbe omogućava se reprogram korisnicima kredita, odnosno produženje roka otplate kredita maksimalno 30 meseci, uključujući grejs period od šest meseci, sa rokom otplate maksimalno 54 meseca od dana puštanja kredita u tečaj.

Na taj način stvaraju se uslovi za plasman robe na tržištu po boljim cenama, kako bi se ublažile posledice poremećaja na tržištu.

Na sednici je doneta i Odluka o kvantitativnom ograničenju uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kako bi se zaštitila domaća proizvodnja i primarni proizvođači, a odnosi se na kvartalne dozvole za uvoz jestivog suncokretovog ulja i margarina.

Ograničenje uvoza za te poljoprivredno-prehrambene proizvode važiće devet meseci i to u količini proseka uvoza u prethodne četiri godine.

Autor: