AKTUELNO

Mnogi ne zanju da tumače ove oznake.

Nove saobraćajne dozvole sadrže mnogo više podataka od starih, a mnogi od tih podataka mogu da vam pomognu ako, recimo, kupujete polovan automobil.

Pročitajte šta koja stavka u saobraćajnoj dozvoli označava.

Prednja strana:

A – registarska oznaka vozila

B – datum prve registracije

I – datum izdavanja saobraćajne dozvole

C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)

C.1.2 – ime vlasnika

C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila

C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)

C.3.2 – ime korisnika vozila

C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

Foto: Pink.rs

Poleđina:

D.1 – marka vozila

D.2 – tip vozila

D.3 – komercijalna oznaka (model)

E – broj šasije

F.1 – najveća dozvoljena masa

G – masa

H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)

K – homologacijska oznaka

P.1 – radna zapremina motora

P.2 – snaga motora u kW

P.3 – vrsta goriva ili pogona

Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)

S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača

S.2 – broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne upisuju se i sledeći podaci:

J – vrsta vozila

P5 – broj motora

L – broj osovina

R – boja vozila

- zabrana otuđenja vozila do (datum)

- JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila

- JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila

- nosivost vozila

I. P.

#Automobil

#Policija

#Saobraćajna dozvola

#Vozač

'