AKTUELNO

Stari studenti dobiće još godinu dana da završe studije, i to je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koje su danas na dnevnom redu Skupštine Srbije.

- Dosta je bilo razloga da se izmene donesu, reč je o malom broju studenata koji je došao do pred kraj i kojima bi po starom programu bilo omogućemo da završe studije. Iako smo pre dve godine bili stava da je to malo i neprimereno, Ministarstvo i (skupštinski) Odbor za obrazovanje složžili su se da je ta jedna godina pedagoški dobra i požželjna - rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević u Skupštini Srbije.

Produžženje će dobiti studenti koji su fakultet upisali po starom planu i programu, koji su školovanje morali da završe do 30. septembra, ali i "bolonjci" koji su potrošili maksimum od osam godina za četvorogodišnje studije.

Šarčević je obražlući izmene zakona rekao da se one donose jer su stvoreni uslovi za povećanje delatnosti visokog obrazovanja, takođe da bi se ostvarila bolja veza privrede i društva u celini, zatim da se utiče na unapređenje funkcionalnog znanja studenata i poveća njihova zapošljivost.

Izmenama je predviđeno da se mogu raditi vanredni nadžori kad je u pitanju Komisija za akreditaciju, a ne samo u redovnim ciklusima.

- Imali smo i problem mobilnosti studenata i prenošenja njihovih poena, tako da je jako bitno da se to pitanje reguliše zbog međunarodne mobilnosti - rekao je Šarčević.

Takođe, izmenama zakona, utvrđuje se i formiranje Saveta poslodavaca, zbog jače veze privrede i visokog obrazovanja, objasnio je ministar.

Novina je i uvođenje menadžera na akademije strukovnih studija i visoke škole. Izmenama zakona predviđeno je da se na stranim visokoškolskim ustanovama uvedu lektori srpskog jezika.

Ministar je rekao da je bitno bilo i povezati zakon o visokom obrazovanju sa zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija.

Rekao je i da se u zakonu dodaje i član koji se odnosi na to da se Univerzitet u Beogradu na 210. godišnjicu postojanja proglasi visokoškolskom ustanovom od nacionalnog značaja.

Šarčević je tokom skupštinske rasprave o ovom zakonu čija je tema bila i sadrzina đačkih udžbenika iz istorije i književnosti, rekao da taj posao ne radi ministarstvo već da je u nadležnosti Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja.

Smenom direktora Zavoda stvari su počele da se popravljaju, rekao je Šarčević.

On je dodao da su prvi i peti razred reformski i da sada postoje novi digitalni udžbenici.

#Mladen Šarčević

#Studenti

'