AKTUELNO

Na konkurs za upravnika Narodnog pozorišta javilo se pet kandidata.

Upravni odbor Narodnog pozorišta doneo je odluku o listi kandidata sa obrazloženjima, koju je dostavio Ministarstvu kulture i informisanja na dalje odlučivanje.

Na prvom mestu rang liste kandidata je dirigent Dejan Savić sa 39,5 bodova, slede glumac Predrag Miletić sa 25 bodova, scenograf Gorana Sudžum (22,5 bodova) i pijanistkinja Maja Rajčić (21 bod), saopštio je UO.

Četiri kandidata pristupila su konkursnom odlučivanju, dok je kandidatura Borisa Postovnika odbijena u prvostepenom postupku i nakon žalbe drugostepenom organu Ministarstva kulture i informisanja.

Upravni odbor Narodnog pozorišta je odlučivao prema trokružnom sistemu bodovanja kandidata.

I. P.

#Dejan Savić

#Kandidatura

#Narodno pozorište

#Pozorište

'