AKTUELNO

Iland sprovodi masovna testiranja na korona virus, čak i kod onih osoba koje ne pokazuju simptome bolesti, piše BazFid.

Ova zemlja procentualno ima najveći broj testiranih u svetu i jedina je koja obavlja testiranja u opštoj populaciji, a ne samo kod potencijalno obolelih.

Islandska istraživačka medicinska kompanija Dekod Dženetiks (deCode Genetics) ponudila se da sprovode masovna testiranja na korona virus kako bi se stekao uvid u procentualnu zastupljenost obolelih u populaciji.

Testiranje je počelo prošlog petka.

Foto: Pixabay.com

Rana faza testiranja pokazala je da je mali broj ljudi na Islandu zaražen i da polovina njih ne pokazuje nikakve simptome, a da druga polovina pokazuje simptome nalik blagom gripu.

Od 3.787 osoba testiranih na Islandu 218 je pozitivno na virus. Najmanje polovina zaraženih bila je van zemlje, najčešće u područjima visokog rizika na Alpima (najmanje 90 osoba).

Malo je verovatno da bi masovna testiranja na nacionalnom nivou mogla da postanu uobičajena praksa u zemljama širom sveta.

Foto: Pixabay.com

Ipak, ona su se pokazala od ključnog značaja u područjima koja su najteže pogođena virusom, kao što je mali italijanski gradić Vo u pokrajini Veneto čiji su svi stanovnici bili testirani na virus, što se pokazalo izuzetno korisnim u suzbijanju širenja virusa.

Masovna testiranja na Islandu i u gradiću Vo poslužila su kao osnova za dalja proučavanja korona virusa koja imaju vrlo važnu ulogu u borbi protiv epidemije.

Ta istraživanja pokazuju da kod polovine zaraženih simptomi nisu prisutni ili su slabo izraženi. Osim toga, izgleda da se infekcija korona virusom brže razvija kod simptomatskih bolesnika, kao i da su oni češći prenosioci virusa nego asimptomatski bolesnici. Ovi rezultati podstakli su masovnija testiranja širom sveta, pa i osoba koje prethodno nisu bile pod sumnjom da su zaražene, čime su spaseni mnogi životi, piše BazFid.

#Island

#koronavirus

'