AKTUELNO

Sve više žena navodi da su prošle kroz užas tokom porođaja, a da nisu svesne da su bile žrtve rodnog nasilja.

Rođenje deteta je činjenica koja u potpunosti menja život svake žene, zato se mora uzeti u obzir važnost posedovanja najboljih uslova u bilo kom trenutku procesa od trudnoće do porođaja, pa čak i tokom porođaja.

To znači da u svim aktivnostima koje se moraju sprovesti tokom ovog procesa, kao što su lekarski pregledi, obuke i u slučajevima kada je život bebe u opasnosti, abortusa ili kiretaže, poštovanje kako majke tako i beba.

Saznajte nešto više o ovom fenomenu, kako ga identifikovati i kako ga prijaviti.

Šta je akušersko nasilje?


Prema SZO, akušersko nasilje je ono koje trpe žene tokom trudnoće, bilo koje vrste fizičkog zlostavljanja, ponižavanja, verbalnog zlostavljanja i kada se medicinske procedure ili druge vrste intervencija sprovode na prinudni način, ili bez pristanka, što je žene dovelo u situaciju ranjivosti.

Ovo kršenje prava majki može desiti kako u javnom zdravstvu tako i u privatnom zdravstvu. Pored toga, kao što se može sastojati od radnji kao što su gore pomenute, izostavljanje nekih činjenica se takođe klasifikuje kao akušersko nasilje.

Izostavljanje situacija od strane zdravstvenog osoblja može u datom trenutku prouzrokovati fizičku ili psihičku štetu ženi tokom trudnoće, porođaja ili posle porođaja.

Koja su prava trudnica tokom porođaja?

Važno je da žene budu svesne svojih prava i da na taj način mogu da imaju jasniju predstavu o tome kada im se krše. Imamo pravo da budemo tretirani sa poštovanjem u okruženju koje poštuje pravo na privatnost i poverljivost.

Majke takođe imaju pravo da dobiju odgovarajuću medicinsku pomoć tokom porođaja, bez obzira da li se radi o vaginalnom ili carskom rezu. Na isti način, vaše je pravo da budete prisutni na participativan način, donosite odluke o svom telu i svom procesu, kako biste imali humani porođaj.

Imate pravo da dobijete sveobuhvatnu negu na vreme i efikasan način, u skladu sa svojim običajima, vrednostima i uverenjima, da dobijete, ako je moguće, akušersku anesteziju. I, naravno, da dobijete psihosocijalnu pomoć ako ste zabrinuti u vezi sa situacijama koje predstavljate tokom trudnoće.

Konačno, takođe imate pravo da budete informisani o svom zdravlju i zdravlju vašeg deteta i tokom trudnoće i tokom porođaja. Budite u pratnji nekoga kome verujete i znate informacije o dojenju i metodama planiranja kako biste, ako želite, mogli da izbegnete drugu trudnoću.

Kako znati da li ste bili žrtva porodiljskog nasilja?

Neki postupci koji su klasifikovani kao nasilni mnogi su normalizovali, na primer, nije normalno da vam medicinsko osoblje kaže da ne vičete, da ćutite, da trpite bol ili da koristite fraze poput „sama si napravila ovo“, „ne budi lenj“, između ostalog.

Pročitajte još: Šta je ektopična trudnoća? Ukoliko primetite ove simptome odmah se javite lekaru

S druge strane, dodirivanje vagine na način koji narušavaju vašu privatnost, i brze i mehaničke medicinske kontrole, takođe predstavljaju akušersko nasilje, kao i situacije u kojima doktor ignoriše strahove pacijenata i mnoga pitanja koja se mogu pojaviti.

Drugi oblik nasilja je kada se rade indukovani porođaji ili nepotrebni carski rezovi. Svi ovi oblici agresije sprečavaju žene da uživaju u humanoj trudnoći i porođaju.

Autor: