AKTUELNO

Nakon što je prva ovogodišnja kvota od 100.000 vaučera za subvencionisani odmor podeljena i praktično planula za dva dana u januaru, sada postoji mogućnost da država aktivira novih 100.000! Čekajući odluku podsećamo na sve osnovne informacije o ovom programu.

Evo sve što treba da znate o ovim vaučerima za odmor u Srbiji.

Vrednost vaučera prvobitno je iznosila 5.000 dinara, a kasnije i 15.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koji korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer se može koristiti za usluge smeštaja

- u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera

- u trajanju od najmanje pet noćenja

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se na šalterima Pošte Srbije a prijavljenim građanima koji su stekli pravo na vaučer resorno Ministarstvo turizma i omladine, vaučere dostavlja preko pošte na kućnu adresu.

Pravo na vaučere u Srbiji imaju:

- penzioneri

- nezaposlena lica, odnosno korisnici posebnih novčanih naknada

- zaposleni građani, čija primanja ne prelaze 70.000 dinara

- ratni vojni invalidi i civilni invalidi

- poljoprivrednici

- studenti

I Po objavljivanju liste ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju. Imajte na umu da korisnici moraju da podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

II Popunjena prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

III Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno je potpisati. Uz prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno stavlja na uvid ličnu kartu ili pasoš, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

IV Potrebno je priložiti i ogovarajuću potvrdu o sticanju prava:

- penzioneri: original penzijskog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju

- Zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara, mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a studenti prilažu original potvrde o statusu studenta.

- Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji takođe mogu da preuzmu na sajtu Pošte Srbije, dok ostali nisu obavezni da dostavljaju dokaz.

Inače ministasrstvo ima i telefonsku liniju za pomoć oko prijave za vaučere.

Autor: