AKTUELNO

Direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije Goran Bojović ugostio je danas najboljeg sportistu sveta Novaka Đokovića.

Izrazivši zahvalnost na Novakovom interesovanju, direktor ove ustanove sproveo je Noleta, kao i njegov stručni tim, kroz objekte Zavoda za sport i medicinu sporta RS i prezentovao delatnost institucije.

Novak Đoković, zaintrigiran onim što je video, izrazio je želju da u narednom periodu obavi kompletne sportsko–medicinske preglede i motorička testiranja u pomenutoj ustanovi.

- Kao i Novak, svakodnevno promovišemo zdrav način života kroz fizičku aktivnost i zdravu ishranu. Pored toga pružamo stručnu podršku organizacijama u sportu, pratimo i primenjujemo najnovija stručna i naučna dostignuća, učestvujući u donošenju odluka u oblasti sporta na nivou države. Da bi sportisti današnjice stigli do titula, medalja i pobeda, nisu dovoljni samo velika želja, spremnost na odricanje i lični entuzijazam. Potreban im je čitav prateći sistem, koji će im omogućiti da uzrastaju do nivoa šampiona kakav je Novak Đoković. Zavod za sport i medicinu sporta RS je pouzdano utočište srpskih sportista, moderna istraživačka i razvojna ustanova, čiji je cilj stručna podrška sistemu sporta i rekreacije u Srbiji - ističe direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS Goran Bojović.

Foto: Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Izuzetno zadovoljan onim što je video, najbolji teniser sveta je kratko poručio:

- Zato smo jaki kad imamo instituciju kao što je Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije - rekao je Novak Đoković.

Sport, posebno vrhunski sport, je odavno prepoznat kao socijalni fenomen koji generiše pozitivne promene u dru­štvu. U Srbiji vrhunski sport zauzima posebno mesto, o čemu najbolje svedoči ozbiljan odnos države prema ovom fenomenu i sa druge strane, sjajna odličja koja su rezultat takvog odnosa. Sport je u Srbiji postao neodvojivi deo nacionalne kulture i danas se velika pažnja posvećuje sportu kao važnom činiocu u fizičkom i mentalnom zdravlju ljudi, posebno dece.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije već de­cenijama unazad predstavlja okosnicu razvoja sporta u Srbiji. Kao jedinstvena institucija koja svoju pažnju poklanja kako vrhunskim sportistima, tako i najmlađima, neprestano ra­di na tome da unapredi, proširi i poboljša aktivnosti. Time direktno utiče kako na rezultate vrhun­skih sportista, tako i na pravilan razvoj dece i omladine.

Foto: Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Dugogodišnji rad je prepoznat u novom Zakonu o sportu gde je ustanovi dodeljen status Nacionalnog trening centra, čime je ovoj instituciji ukazana velika čast, ali i data još veća odgovornost.

Zavod za sport i medicinu sporta je danas baza vrhunskog sporta i to u svakom pogledu. Naši stručnjaci iz raznih grana medicine, biomehanike, motoričkih ispitivanja, psihologi­je i drugih naučnih disciplina pripremaju sportiste na pu­tu ka osvajanju medalja, redovno kontrolišu i prate progres sportiste. Pored redovnih testiranja, Zavod upravlja sport­skim objektima koji su dostupni ne samo vrhunskim sporti­stima, već i celokupnom građanstvu, uz prateće, edukativne, sportske i zdravstvene programe.

Foto: Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Usluge Zavoda

Sportskomedicinski pregledi

Procena psihološkog statusa

Motorička testiranja

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Sportsko–­rekreativni programi

Usluge za osobe sa invaliditetom

Autor:

#Novak Đoković

#Tenis