AKTUELNO

Predsednik Srpske Desnice Miša Vacić rešio da okupi intelektualnu elitu u svoje redove.

Nakon prof dr Radomira Kovačevića i dr Tatjane Jocović, akademika Srpske razvojne akademije, član Srpske Desnice postao je i prof dr Nenad Kapor.

- Profesor Kapor je učinio veliku čast dajući svoju podršku, pristupajuću Srpskoj Desnici. Istakao bih da je učestvovao je na velikom broju Međunarodnih naučnih skupova iz oblasti naoružanja i vojne opreme, gde je izlagao svoje naučne radove i postigao zapažene rezultate u primeni novih tehnologija - rekao je Miša Vacić.

- Zaista sam posnosan što ugledni intelektualci prepoznaju Srpsku Desnicu kao svoju, i što su spremni da svoje znanje i iskustvo stave na raspolaganje našoj ideji. Neću biti skorman, i želim da istaknem da Srpska Desnica, uprkos pokušajima mnogih da naše bistvovanje na političkoj sceni okarakterišu kao kratkoročno, pravi tim koji će u budućnosti svojim rezultatima osvojiti narod, i bićemo, kao što nam je cilj, deo vlasti koja će sprovoditi politiku i program za koji se zalažemo i promovišemo - naveo je Vacić.

Prof dr Nenad Kapor istakao je da je program Srpske Desnice jedan od glavnih faktora na osnovu čega se odlučio da podrži Mišu Vacića i ovu političku opciju.

- U potpunosti sam spreman za sveukupnu saradnju i angažovanje. Svim svojim kapacitetima ću pomoći da se desnica još intezivnije promoviše, posebno u akademskoj eliti, koja je uvek sa ponosom cenila i negovala iskrene nacionalne vrednosti - kazao je Kapor.

Prof dr Nenad Kapor diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za Vojno mašinstvo, smer raketno naoružanje.

Foto: nacionalist.rs

Biografija prof dr Kapora

U toku rada u Centru za razvoj, na zadacima realizacije specijalne tehnike i vojnih tehnologija, obavio je više stručno-poslovnih specijalizacija, jednu u Francuskoj raketnoj industriji, zatim dve u SSSR-u i jednu u SAD, u okviru koje je realizovao eksperimentalni deo magistarskog rada i doktorske disertacije za potrebe zadataka NIR-a. Najistaknutije naučne i stručne rezultate postigao je u oblasti raketnih tehnologija, sistemskog projektovanja specijalnih komponenata podsistema i sistema NVO, razradi i razvoju posebnih namenskih tehnologija i proizvoda, kao i relevantnim naučnim oblastima karakterističnim za primenjena istraživanja komponenata i sistema NVO. Trenutno je angažovan u svojstu Naučnog saradnika kao profesora na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Univerzitetu Megatrend – Fakultet za civilno vazduhoplovstvo gde obavlja i funkciju prodekana za Naučno istraživački rad (NIR). Gostujući je profesor na više fakulteta u regionu iz navedenih oblasti. Organizator je i rukovodilac Centra za razvoj proizvodnih programa za potrebe namenske industrije. Autor je preko 100 naučnih, stručnih i profesionalnih radova, monografija i udžbeničkog materijala, elaborata, studija, recenzija, mišljenja i konstruktivno-tehnoloških dokumentacija. Učestvovao je na velikom broju Međunarodnih naučnih skupova iz oblasti naoružanja i vojne opreme, gde je izlagao svoje naučne radove i postigao zapažene rezultate u primeni novih tehnologija pri razvoju rotora i lopatica helikoptera od kompozitnih materijala. Kao saradnik tima Mašinskog fakulteta iz Beograda radio je na razvoju supstitucije glavnih rotora helikoptera Gazela i Mi8.

#Miša Vacić

'