AKTUELNO

Povodom aktuelnih dešavanja o kojima su izvestili mediji, a u kojima politički lideri pojedinih partija, javno, na protestnim skupovima, grubo vređaju nosioce pravosudnih funkcija ove države, pozivamo Vas da kao garanti nezavisnosti sudija i tužilaca, bez odlaganja stanete u zaštitu svih nas i jasno se opredelite prema ovim do sada neviđenim napadima na predstavnike treće grane vlasti, navodi se u saopštenju Udruženja sudija i tužilaca.

"Razmere ovih napada koji se odigravaju pred vratima pravosudnih institucija su dostigle nivo koji čini da se svaki sudija i tužilac u ovoj zemlji oseti poniženo i ugroženo. Sa govornica na tim skupovima se šalju neistine i uvrede najgore vrste, upućuju se reči koje ne priliče ni političkom razmirivanju na najnižem nivou, a kamo li akademskoj kritici rada pravosudnih organa, a koje imaju za cilj da kod građana stvore otpor prema pravosuđu i nepoverenje u rad sudija i tužilaca. Naime, lider jedne političke partije je na skupu 15.07.2020. godine izjavio da se sudije ponašaju kao sluge režima i da je to posledica toga kako su na te funkcije izabrani, dok jedan davno penzionisani sudija na istom javnom skupu predlaže postavljanje imenom i prezimenom određenih nosilaca pravosudnih funkcija za predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužioca, navodeći da bi oni „služili za primer ostalima da se isplati da budu poštene i pravedene sudije“, što bi značilo da su svi ostali nepošteni i nepravedni. Do sada nezapamćen presedan, da se nosioci najviših pravosudnih funkcija „kandiduju i postavljaju“ na narodnom skupu, na mikrofon i uz povike, svesno zaboravljajući da postoji Ustavom i Zakonom propisana procedura za izbor sudija, zamenika tužilaca kao i predsednika sudova i javnih tužilaca. Takođe, svesno zaboravljajući da je ta ista zakonska procedura bila na snazi i 2009.godine kada su ti „predloženi kandidati“ preletili do sadašnjih visokih pravosudnih funkcija. Apsurdno je da oni koji se deklarativno zalažu za nezavisno sudstvo, tu istu nezavisnost na najgrublji način narušavaju. 

Koja je poruka ovih govornika koji prozivaju zbog tobožnjeg nepostupanja u skladu sa svešću o tome da je pravosuđe treća grana vlasti? Poruka je izgleda samo jedna, da Ustav i Zakon imaju smisla i važe samo onda kada ih određeni pojedinci primenjuju, kada vrše reizbore i opšte izbore po nedemokratskim i nezakonitim kriterijumima, a kada legitimno izabrani predstavnici najviših pravosudnih institucija VSS i DVT vrše svoje ustavne nadležnosti, tada se poziva na skupove ispred sudskih zgrada, uzvikuju imena njihovih favorita i sve podseća na navijačku atmosferu neprimerenu i samom pomenu sudijske i tužilačke funkcije" piše u saopštenju UST.

#Protest

#Udruženje sudija i tužilaca Srbije

#reagovanje