AKTUELNO

Evropski komesar za proširenje, Oliver Varheji, predstaviće danas u Briselu zemljama članicma EU dokument kojim se predlaže način primene nove, revidirane metodologije u pristupnom procesu Srbije.

Tzv. "non pejper", u koji je Tanjug imao uvid, naglašava da predložene promene, u okviru revidirane metodologije, moraju biti primenjene u okviru postojećeg pregovaračkog okvira i uz saglasnost Srbije, na čemu je Beograd insistirao.

Ističe se i da revidirana metodologije mora da bude u obostranom interesu, kako Srbije, tako i zemlja članica.

Dokumentom su predstavljena četiri osnovna principa budućeg procesa pristupnog procesa Srbije EU.

Prvi, insitira na kredibilnosti procesa i još više fokus stavlja reforme u oblasti vladavine prava.

Konstatuje se da "nova poglavlja ne bi trebalo zatvarati sve dok se ne ispune prelazna merila u fundamentalnim poglavljima 23 i 24".

Drugi princip podrazumeva "snažnije političko upravljanje procesom" pristupanja, što bi trebalo da zemljama članicama da veću ulogu u nadzoru i pregledu postignutog napretka u Srbiji.

"Međuvladine konfrencije i Savet za stabilizaciju i pridruživanje trebalo bi da služe jačanju dijaloga zemalja članica i Srbije, sa jasnim smernicama kada je reč o ključnim reformskim procesima neophodnim za napredak", stoji u tekstu predloga Evropske komisije.

Prva takva Međuvladina konferencija Srbije i EU trebalo bi da posluži za pojašanjenje primene nove metodologije i planiranju, a "Srbija bi mogla i da otvori klastere ukoliko ispuni merila za otvranje, a zemlje članice se slože da je došlo do značajnog napretka u vladavini prava".

Treći princip revidirane metodologije podvlači važnost ubrzanja dinamizma pristupnih pregovora koje Srbija vodi sa EU, što bi trebalo da se postigne kroz otvaranje više poglavlja obuhvaćenih u šest klastera.

Srbija je do sada otvorila sva poglavlja iz prvog, tzv "fundamentalnog kalstera", a Evropska komisija predlaže da što pre krene u procenu pripremljenosti zemlje u svakom od preostalih klastera, kako bi se identifikovali osnovni nedostaci i smernice za njihovo otvaranje.

Još jednom se podvlači da će se "paralelno" sa pripremom za otvarnje poglavlja po klasterima, raditi na izveštajima o napretku zemlje u oblasti vladavine prava, što će biti dodatni uslov za nove korake u pristupnom procesu.

Istovremeno, najavljuje se i ubrzanje integracionih mera tokom usklađivanja Srbije sa politikama i standardima EU.

Evropska komisija je kao četvrti princip budućeg pristupnog puta Srbije izdvojila predvidljiivost procesa.

U tekstu predloga, u koji je Tanjug imao uvid, insistira se na tome da EU "bude jasnija u svojim očekvanjima" od Srbije, kako bi zemlja mogla da se fokusira na konkretne sledeće korake na putu pristupanja, na merila za zatvarnje poglavalja odnosno prioritetne refrome.

U okviru ovog principa, predlažu se i "korektivne mere u slučaju problema tokom pregovora", što se odnosi na sankcionisanje ozbiljnih stagnacija ili eventualnog nazadovanja u primeni reformi.

Godišnji izveštaji Evropske komisije i po novoj, revidiranoj metodologiji trebalo bi da ostanu ključni u analizi napretka Srbije na putu ulaska u EU.

Nakon što im Evropska komisija danas predstavi svoj predlog o konkretnim koracima u budućem procesu pristupnja Srbije, o tome trebalo da se izjasne i pojedinačno zemlje članice EU.

#Oliver Varheji

#evropska unija