AKTUELNO

Ministarstvo unutrašnjih poslova reagovalo je povodom zluradih i netačnih tvrdnji određenih medija i političara da je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, kako ti mediji i političari kažu, "sebi prigrabio čin pukovnika policije".

Reagovanje prenosimo u celosti:

"U skladu sa Zakonom o policiji i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je donet u junu 2018. godine, radno mesto ministar unutrašnjih poslova razvrstano je u radno mesto policijskog službenika u statusu ovlašćenog službenog lica.

U skladu sa tim zakonskim i podzakonskim propisima, a uzimajući u obzir radni staž, ministru je utvrđen odgovarajući čin policijskog službenika. Napominjemo da je isto pravilo važilo i za prethodne ministre unutrašnjih poslova, jer je to radno mesto uvek bilo u sistemu policijskih službenika."

#Aleksandar Vulin

#MUP Republike Srbije