AKTUELNO

Svi organi i institucije koji posluju ili obavljaju delatnost s većinskim učešćem javnog kapitala moraće da je koriste.

Skupštine Srbije i Republike Srpske trebalo bi da 15. septembra, na Dan nacionalnog jedinstva, slobode i zastave, usvoje usaglašeni Zakon o zaštiti srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma.

Ko će biti obavezan:

- svi državni i lokalni organi u Srbiji i Srpskoj

- javna preduzeća

- škole i fakulteti

- privredna društva s većinski javnim kapitalom

- javne medijske ustanove

- kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraće da imaju logo na ćirilici

Njegov nacrt je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu uručio srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, a ključni cilj je negovanje, očuvanje i promovisanje ćirilice kao uporišta nacionalnog identiteta. Osim što proširuje krug institucija koje će biti u obavezi da koriste ćirilicu na sve koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala, nacrt zakona predviđa i paket stimulativnih mera za privatni sektor. To se pre svega odnosi na privredne subjekte i sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu, za koje se posebnim propisima mogu ustanoviti poreske i druge administrativne olakšice ako koriste ćirilično pismo.

Moraće da se koristi u pravnom prometu za ispisivanje:

- naziva, sedišta i delatnosti

- naziva robe i usluga