AKTUELNO

Danas su na Kosovu i Metohiji održani lokalni izbori, a u srpskim sredinama zabeležena je rekordna izlaznost na biračka mesta.

Izlaznost na izbore po opštinama:

Dečane- 37,34%

Đakovica-35,97%

Glogovac-42,77%

Gnjilane-44,84%

Dragaš-34,20%

Istok-40,96%

Kačanik-49,77%

Klina-34,82%

Kosovo Polje-45,79%

Kamenica-47,73%

Južna Mitrovica-40,80%

Leposavić-73,28%

Lipljan-45,91%

Novo Brdo-60,18%

Obilić-51,68%

Orahovac-46,20%

Peć-36,92%

Podujevo-46,63%

Priština-46,26%

Prizren-37,50%

Srbica-43,73%

Štimlje-49,55%

Štrpce-56,68%

Suva Reka-41,55%

Uroševac-44,81%

Vitina-41,13%

Vučitrn-42,61%

Zubin Potok-64,66%

Zvečan-82,68%

Mališevo-41,22%

Junik-50,43%

Mamuša-66,61%

Elez Han-58,59%

Gračanica-43,16%

Ranilug-54,30%

Parteš-50,29%

Klokot-58,15%

Severna Mitrovica-68,94%

#Izbori

#Kosovo i Metohija