AKTUELNO

Viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović i predsednik Advokatske komore Beograd Momčilo Bulatović sastali su se u prostorijama tužilaštva i razgovarali o temama bitnim za ove dve institucije.

Na sastanku je dogovoreno da će Viši javni tužilac u kratkom roku odrediti jednog od svojih zamenika kao "kontakt tačku" za brzu i efikasnu razmenu podataka sa policijom povodom napada na advokate.

​Zadatak ovog tužioca je da u slučaju izvršenja bilo kog krivičnog dela nad advokatom koordinira rad dežurnog tužioca u cilju bržeg i efikasnijeg otkrivanja i postupanja protiv izvršioca krivičnog dela.

Foto: VJT

​Tužilac "kontakt tačka" policiji će biti dostupan 24 časa, svakog dana u mesecu.

Takodje dogovoreno je da tužilaštvo izveštava Komoru o pokrenutim krivičnim postupcima protiv advokata, člana Advokatske komore Beograd.

Na predlog Advokatske komore Beograd da se pojednostavi i ubrza procedura uvida u spise tužilaštva u konkretnim predmetima, na sastanku je dogovoreno da će biti uvedena nova email adresa Višeg tužilaštva u Beogradu na koji će postupajući advokati moći da upute zahteve za uvid i kopiranje spisa.

Foto: VJT

Stefanović i Bulatović dogovorili su saradnju i razmenu mišljenja i iskustava advokatske komore i tužilaštva u predstojećem procesu izrade novih pravosudnih zakona koji treba da se donesu nakon usvajanja ustavnih promena.

Saglasni su da bez uzajamnog razumevanja advokature i tužilaštva, a naročito profesionalnog rada svakoga u svom domenu, ne može biti ni adekvatne i delotvorne zaštite prava svih učesnika u krivičnom postupku, što je temelj za vladavinu prava.

Autor: