AKTUELNO

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić istakao je danas, obraćajući se na 3. redovnom zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE), a u delu kada se raspravljalo o Izveštaju Saveta Evrope o izborima održanim u Srbiji 3. aprila, da je naša zemlja pokazala veoma visoki nivo demokratskih standarda.

Kako kaže, uveren je da su građani i ovog puta imali priliku da u mirnoj atmosferi, sagledavajući veoma široki spektar političkih ideja i koncepata, bez pritisaka i uz punu zaštitu svog izbornog prava, daju glas onima za koje smatraju da treba da ih predstavljaju u najvišim državnim institucijama.

Dačić je zadovoljan što je za organizaciju i tok izbora u Srbji vladalo veliko interesovanje iz inostranstva i naveo da je to bila želja rukovodstva Srbije da u celom toku izbora bude otvoren izborni proces, koji je izložen stalnoj kontroli, kako domaćih tako i međunarodnih posmatrača.

Prema njegovim rečima, želja i cilj je bio da u krajnjem cilju se dobije potvrda da je bio fer, demokratski izborni proces i da je omogućio građanima naše zemlje da jasno iskažu svoju izbornu volju.

„Uveren sam da smo u tome uspeli i da još jednom iza sebe imamo izbore koji su sprovedeni po najvišim demokratskim standardima i, što je najvažnije, da su iz njih proistekle institucije sa punim demokratskim legitimitetom koje održavaju istinsku političku volju naših građana“, kazao je predsednik parlamenta.

Podsetio je da su, pored misije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, izbore u Srbiji posmatrale i delegacije OEBS-a i Evropskog parlamenta.

Kako kaže, to bez sumnje govori o otvorenosti našeg izbornog procesa prema najvažnijim međunarodnim organizacijama koje se bave demokratijom i građanskim pravima i slobodama.

„Izbori su u svakoj zemlji najveći ispit demokratije i ja sam duboko uveren da je Srbija i sada, kao i svakog prethodnog puta, položila taj ispit sa visokom ocenom“, rekao je Dačić.

Podsetio je da je pred parlamentarne i predsedničke izbore u Srbiji, 3. aprila, održan međustranački dijalog u okviru kojeg su, kako kaže, svi relevantni politički činioci - partije, pokreti i pojedinci, u demokratskoj atmosferi tražili rešenja kojima će se još više unaprediti demokratičnost izbornog procesa u Srbiji.

Naglašava da organizovanje tog procesa nije bila obaveza Narodne skupštine.

Izveštaj je na današnjem zasedanju predstavio autor Aleksandar Pocej iz Poljske, koji je podsetio da PS SE prati izborne uslove u Srbiji od 2000. godine, a da su izuzetak napravili 2020, zbog situacije prouzrokovane pandemijom virusa korona.

U Izveštaju su konstatovani pomaci, kazao je Pocej, ali i kljčuni aspekti izbornog procesa koji zahtijevaju dalju reformu.

Prema njegovim rečima, izbori i izborni proces su održani u okvirima zakona, ali ne demokratije.

„Nema sumnje da je predizborni period bio obeležen mnogim neregularnostima“, kazao je Pocej i naveo da su one odnose na finansiranje kampanje, neravnopravne zastupljenosti izbornih učesnika u medijima, dodajući da predstavnici opozicije nisu imali dovoljno medijskog prostora.

Navodi da je kampanja sprovedena u senci „ruske agresije na Ukrajinu“ i da je kao i u mnogim drugim zemljama ta tema bila dominantna.

„Na dan izbora, prema mom mišljenju, nije primećeno mnogo neregularnosti“, kazao je Pocej.

#Ivica Dačić