AKTUELNO

Sredstva budžeta gradskih opština za narednu godinu iznose 9,74 milijarde dinara.

Beogradski parlament usvojio je budžet grada sa opštinama za 2017. godinu, koji iznosi oko 100 milijardi dinara, od čega je 90,662 milijardi za gradsku kasu, a 9,74 milijarde za 17 gradskih opština.

U ukupnim sredstvima gradske kase, prihodi i primanja budžeta učestvovaće sa 90,662 milijardi dinara, preneta sredstva iz prethodne godine činiće 4,35 milijardi, dok će sopstveni prihodi ustanova iz nadležnosti Grada iznositi 1,08 milijardi dinara.

Gradske vlasti računaju da će ukupni prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine dogodine iznositi 87,36, milijardi dinara, dok će po tom osnovu ukupni izdaci dostići 84,12 milijardi dinara, što daje fiskalni suficit od 3,24 milijardi dinara.

Kako se navodi, suficit od 3,24 milijarde dinara, primanja od zaduživanja 4,38 milijardi dinara, primanja od prodaje finansijske imovine od četiri miliona dinara i preneta sredstva od 4,35 milijardi, što je ukupno 11,97 milijardi planirano je da se rasporedi za otplatu glavnice po osnovu duga stranim i domaćim kreditorima.

Predviđa se i zaduživanje Grada kod inostranih banaka u iznosu od 35,048 miliona evra i to kod EBRD-a za 29,62 miliona evra za finansiranje unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastukture, a kod Evropske investicione banke za 5,42 miliona evra za finansiranje izgradnje mosta preko Save i pristupnih saobraćajnica.

S. M.

#Beograd

#Budžet

#Opština

#Skupština

'