AKTUELNO

Klubovi delegata u Veću naroda Republike Srpske razmatrali su Odluku o prevremenom stupanju na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske i Odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srpske.

Klubovi delegata u Veću naroda kontatovali su da se ovi akti ne odnose na vitalni nacionalni interes bilo kog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

Odluka o proglašenju vanrednog stanja objavljena je u Službenom glasniku, čime bi sutra stupila na snagu.

#Republika Srpska

#vanredno stanje

'