AKTUELNO

Bivši komandant 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Milorad Pelemiš preminuo je u Beogradu posle duge i teške bolesti.

Komandant 10. diverzantskog odreda VRS, Milorad Mišo Pelemiš, posle jako teške i duge borbe sa opakom bolešću preminuo je u Beogradu.

Kao podficir JNA od 1983. godine bio je pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice, preteče današnjih "Kobri". Učestvovao je u borbama na svim ratištima bivše SFRJ i važio za jednog od najboljih.

Krajem 1991. ukazom predsednika SFRJ odlikovan ordenom za hrabrost za zasluge na vukovarskom ratištu.

U žižu javnosti dospeo kao komandant 10. diverzantskog odreda VRS, kada su u julu 1995. učestvovali u borbama oko Srebrenice. U Republici Srpskoj, po naređenju Radovana Karadžića, odlikovan ordenom Miloša Obilića

Uhapšen je u Beogradu 1999. pod optužbom da je špijunirao u korist francuske obaveštajne službe, kao član grupe "Pauk".

Ko je Milorad Pelemiš

Milorad Pelemiš, rođen 1964, u selu Pelemiš kod Šekovića, u Bosni i Hercegovini. Stariji vodnik JNA. Pripadnik antiterorističke jedinice Gradijske brigade. Borio se kod Vukovara. Vratio se u BiH 1992. Osnovao specijalnu jedinicu MUP-a RS. Od oktobra 1994. je komandir 10. diverzantskog odreda VRS-a u činu poručnika.

10. diverzantski odred VRS

10. diverzantski odred je bio jedna od prištapskih jedinica Vojske Republike Srpske. Odred je osnovan 14. oktobra 1994. kao borbena jedinica direktno podređena Glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Odred je brojao između 50 i 60 boraca, podeljenih u dva voda: Prvi (Bijeljinski) vod, čiji je komandir bio potporučnik Franc Kos i Drugi (Vlasenički) vod, čije je komandir bio Luka Jokić. Vlasenički vod je tokom rata funkcionisao kao jurišni vod, dok je Bijeljinski vod korišćen za diverzantska dejstva. Prvi vod je imao sedište u Bijeljini, dok je drugi vod smešten u mestu Dragaševac kod Vlasenice. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, 10. odred je prvi put kao jedinica zadejstvovana u napadu VRS na Bihać krajem 1994. Na leto naredne godine, odred je učestvovao u zauzimanju Srebrenice u operaciji Krivaja 95 i zauzimanju Žepe u operaciji Stupčanica. Početkom avgusta odred je prebačen u Bosansku krajinu gde je prvo učestvovao u protivnapadu VRS ”Vaganj 95”, da bi potom branio prilaze Drvaru od napada hrvatskih snaga.

#Milorad Pelemiš