AKTUELNO

Direktorat civilne zaštite MUP-a Hrvatske saopštio je da će u subotu 4. februara u 12 sati sprovesti redovno ispitivanje ispravnosti sistema za uzbunjivanje koji se sprovodi svake prve subote u mesecu, osim ako na taj dan nije praznik u Republici Hrvatskoj.

Ovu informaciju o uzbunjivanju svake prve subote u mesecu i nisu baš mnogi dočekali sa radođšću pa su od Direktorata za civilnu zaštitu MUP-a Hrvatske tražili da navedu bar jedan dobar razlog zašto je potrebno sprovoditi sistem uzbunjivanja svakog meseca.

Ovakvo pitanje naišlo je na odobravanje velikog broja građana.