AKTUELNO

Restrukturiranje preduzeća, pitanje biti ili ne biti.

Ministar finansija Dušan Vujović ocenjuje da će glavni motor rasta u 2016. godini biti privatni sektor, a rast potrošnje će prvi put posle godinu dana reformi biti pozitivan.

Kada je reč o javnom sektoru, štednja biti nastavljena do kraja 2017. godine.

Vujović je ponovio da, gledajući makroekonomski nivo, vlada očekuje da će ove godine biti zabeležen rast od 1,75 odsto, a moguće, kako je rekao i dva odsto.

Govoreći o preduzećima u restrukrutiranju, on je rekao da je to pitanje "biti ili ne biti".

Podsećajući da je za sedam od 17 preduzeća koja su pod zaštitom države do 31. maja već doneto rešenje proteklih dana, on je rekao da su ti problemi srz promene strukture privrede i odnosa ljudi prema radu.

- Ti ljudi su de facto izgubili posao pre 10 ili 15 godina kada su prestali da proizvode, i na subvencijama su države i sada je krajnji trenutak da se to reši - naveo je on.

Upitan da li eventualni parlamentarni izbori mogu da poremete reformske planove Vujović je ukazao da izbori uvek nude pozitivne i ponekad ne najbolje stvari za ekonomske reforme. - U našim uslovima, ne ulazeći u političke faktore, od izbora, ako ih bude, očekujem da pojačaju i izbistre rešenost na reforme. Očekujem pozitivan efekat izbora - rekao je ministar.

Autor: D. Jovanović

'