AKTUELNO

Agencija za privredne registre (APR) objavila je na svom sajtu Mapu Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja, sa podacima za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Na portalu Mape RegMPRR, pored tabelarnog i grafičkog prikaza podataka, dati su i osnovna metodološka objašnjenja i napomene uz tabele, koji se odnose na specifičnosti prikazanih podataka (izveštajni period/poslednje ažurno stanje, izvor podataka, obuhvatnost), kao i relevantni propisi.

Na Mapi su prikazani zbirni podaci o podsticajima regionalnog razvoja za 25 institucija (ministarstva, pokrajinski sekretarijati, agencije i druge institucije), kao i drugi podaci relevantni za regionalni razvoj, na srpskom i engleskom jeziku, za tri protekle godine (2016 - 2018) i šest meseci tekuće godine (januar-jun 2019).

Podaci na Mapi RegMPRR objavljeni su za Srbiju, regione, oblasti i opštine, a među podacima koje pokazuju su koliko ima privrednih društava, preduzetnika ili neprofitnih organizacija, broj zaposlenih i nezaposlenih, ukupni neto dobitak ili gubitak privrednih društva, preduzetnika...

Na primer, podaci iz Mape pokazuju da u Beogradu, prema procenama iz 2018. godine, živi 1.690.193 građana, bez posla je 70.378 njih, a najviše onih sa srednjom stručnom spremom 24.431.

#APR

'