AKTUELNO

Na sastanku premijera država zapadnog Balkana odžanom u Sarajevu, premijer Srbije Aleksandar Vučić, predložio je formiranje Carinske unije na Balkanu koju bi činilo šest zemalja regiona sa gotovo 20 miliona potrošača, što bi kako se procenjuje, moglo da stvori 80.000 novih radnih mesta u regionu.

Formiranje Carinske unije zemalja Zapadnog Balkana može omogućiti i stvaranje jedinstvennog tržišta radne snage i nesmetanu razmenu radnika u okviru šest zemalja regiona, kaže Predrag Bjelić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i savetnik pri STO

- Uspostavljanjem zajedničkog trgovinskog sistema povećalo bi se trzište radne snage, te bi naši ljudi mogli da idu u Bosnu ili Makedoniju kao i ostale zemlje Carinske unije - objašnjava Bjelić.

Foto: Tanjug

Postoje inicijative u Regionalnom savetu za saradnju da se uspostavi zajedničko tržiste radnika što bi prema rečima stručnjaka, značilio da bi svaki radnik iz regiona mogao da bude uposlen u jednoj od ovih šest zemalja.

- Carinska unija bi bila kvalitativni iskorak zato što se ona ne bi odnosila samo na regulisanje trgovine u okviru ove integracije, nego i trgovinu sa ostalim, trećim zemljama - kaže Bjelić.

Komesar EU za proširenje i politiku susedstva Johanes Han, podržao je aktivan doprinos Srbije regionalnoj saradnji i konkretne ideje koje vode daljoj integraciji trgovine, uključujući i predlog da se to ostvari kroz carinsku uniju.

Formiranje Unije, kaže Bjelić, je srednjoročni posao, jer to nije pitanje samo međusobne trgovine, nego to podrazumeva i ponovno pregovaranje sa svakom od ovih zemalja pojedinačno, a morala bi da se uskladi i zajednička spoljnotrgovinska politika.

Profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) Mihajlo Crnobrnja smatra da je ideja o formiranju carinske unije zemalja Balkana veoma zanimljiva ali naglašava da je ta ideja jako teško ostvarljiva.

Foto: Tanjug

- Da bi se stvorila carinska unija mi moramo u potpunosti da ukinemo sve carine i druge vrste ograničenja koje sada postoje.Ono što je najvažnije, a istovremeno i najteže je da se objedine carine prema trećim licima - kazao je on.

#Aleksandar Vučić

#Ekonomija

#Sarajevo

'