AKTUELNO

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga "Fitch Ratings" zadržala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB- uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Potvrda ocene kreditnog rejtinga Republike Srbije agencije Fitch Ratings odraz je procene da je Vlada Republike Srbije nastavila sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi što je doprinelo da deficit u 2016. godini bude na nivou od 1,3%.

Agencije ističe da je odnos javnog duga i BDP pao po prvi put od 2008. godine, i da je udeo u javnoj potrošnji koji se odnosi na zarade pao ispod 10% BDP, dok su javna ulaganja porasla na 3,3% BDP.

Pročitajte još: Počela izgradnja VETROPARKA kod Vršca

Osnovni pokretači pozitivnog trenda su mogućnost daljeg rasta privrede Republike Srbije u srednjem roku, fiskalna konsolidacija koja će dovesti do smanjenja odnosa javnog duga i BDP i kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti. Agencija takođe smatra da će nastavak pregovora za pristupanje Evropskoj uniji i uspešno sprovođenje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za dalje unapređenje kreditnog rejtinga Republike Srbije. Sa otvaranjem novih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i restrukturiranjem javnih preduzeća, stvorili bi se uslovi za dalje poboljšanje poslovnog okruženja.

Fitch Ratings očekuje da će Vlada i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem fiskalnih reformi. Ova rejting agencija procenjuje da će fiskalni deficit biti na nivou od 1,3% BDP u 2017. godini.

Agencija Fitch Ratings takođe ističe da će deficit tekućeg računa (procenjen na oko 4-5% u 2017. godini) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama.

#Vlada Srbije

#kredit

'