AKTUELNO

Ovo može da bude savršeno rešenje za sve koji brinuo o svojoj internet bezbednosti.

Šifre su problem. Svaki vaš nalog bi trebalo da ima jedinstvenu lozinku koju je teško pogoditi.

Međutim, kako zapamtiti sve te jedinstvene lozinke kada imate mnogo naloga i adekvatno se zaštititi od hakera?

Problem postaje još gori kada pokušate da napravite lozinku koja je teška zadruge, ali je ujedno veoma teška i za pamćenje.

Na svu sreću, postoji posebna tehnika za pravljenje lozinki koja će vam znatno olakšati život.

Razmislite na trenutak o ovoj lozinki: Koma3443NF#$$#.

Izgleda kao komplikovan niz, ali je zapravo bazirana na prostom šablonu koji je dizajniran da stvara jedinstvene lozinke koje se lako pamte.

Ovaj šablon ima 4 komponente - abecednu (Koma), numeričku (3443), identifikator (NF) i simbol (#$$#).

Foto: Pixabay.com

Komponente su dizajnirane tako da budu lake za pamćenje i kucanje, a samo jedna komponenta se menja od naloga do naloga, a to je identifikator.

Evo kako ovaj sistem funkcioniše.

Abecedni šablon

Ova sekvenca personalizuje vašu lozinku. Trebalo bi da ima barem 4 slova i koristi velika i mala slova.

Primera radi, ako ste rođeni u Beogradu, možete ovaj naziv da skratite na Bgrd. Ne koristite puna imena jer je njih lakše pogoditi.

Mala i velika slova možete da koristite po svojoj volji - sve dok imate barem jedno malo ijedno veliko slovo.

Numerički šablon

Ovaj šablon treba da u sebi ima barem 4 broja. Šablone napravljene od blisko postavljenih brojeva na tastaturi (34 ili 12) je lako otkucati.

Šablon je mnogo važniji od samih brojeva jer ga je mnogo lakše zapamtiti nego niz brojva.

Primera radi, 3443 postaje 8998 kada šablon započnete drugim brojem za drugu lozinku.

Takođe, lozinkle lako možete da organizujete i po njihovoj nameni. Pa tako možete da koristite poseban broj za svaku kategoriju, tipa, 1 za mejl naloge.

Foto: Pixabay.com

Identifikator

Identifikator je jedina komponenta koja se razlikuje od lozinke do lozinke.

U pitanju bi trebalo da bude skraćenica za nalog lozinke koju koristite.

Primera radi, NF može da bude skraćenica za Netflix.

Ne pokušavajte da budete previše pametni kada ga osmišljavajte, već koristite prvi stvar koja vam padne na pamet kada vam je potrebna lozinka.

Simboli

Mnogi sajtovi zahtevaju lozinke sa simbolima, kao i svim gore navedenim komponentama.

Problem je u tome što je simbole mnogo teže zapamtiti nego slova i brojeve.

Ipak, za ovo postoji prosto rešenje jer su simboli upareni sa brojevima i slovima na tastaturi.

Možete da koristite istu sekvencu simbola koju ste koristili i za brojeve, pa tako 3443 postaje #$$#.

I kada spojite sve ove komponente, dobijate vema bezbednu lozinku koja se lako pamti.

#Društvene mreže

#Šifra

'