AKTUELNO

Svetska zdravstvena organizacija je dala smernice.

Međunarodna klasifikacija bolesti Svetske zdravstvene organizacije (WHO) na popis mentalnih bolesti dodala je zavisnost od video igara.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) najavila je krajem prošle godine, a sada je i službeno u upotrebu pustila, svoju novu, 11. po redu, verziju Međunarodne klasifikacije bolesti, u kojoj je u delu mentalnih bolesti i zavisnost od igranja video igara.

Bolest pod nazivom "Gaming disorder" manifestuje se kao uzorak ponašanja u kojem pojedinac nema kontrolu nad svojim navikama igranja. Kao i kod ostalih zavisnosti, "bolesnik" daje prioritet igranju nasuprot ostalim dnevnim aktivnostima i to na način da igranje ima prednost nad svim drugim ponašanjima i dovodi do negativnih posledica.

Za dijagnozu ovog poremećaja, kako ga definiše WHO, ponašanje mora biti dovoljno ozbiljno da značajno utiče na lični, porodični i društveni život pojedinca, na njegovo obrazovanje, posao, i druga područja funkcionisanja, i da se manifestuje najmanje 12 meseci.

#Bolest

#igrica

'