AKTUELNO

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je na svom Fejsbuk profilu objavio lepe vesti za sve Beograđane.

Naime, Gradski štab za vanredne situacije grada Beograda doneo je sledeću NAREDBU:

1. Na osnovu Uredbe Vlade RS 05 broj 53-6854/2020 od dana 27.08.2020. godine objavljen u Sl. Glasniku RS broj 111/2020 i Naredbe o izmeni Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru, od dana 28.08.2020. godine, određuju se posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19:

a) organizovana okupljanja na javnim prostorima u zatvorenom prostoru ili na otvorenom prostoru dozvoljena su samo kada se okuplja najviše 30 (trideset) osoba, s tim što između okupljenih lica mora postojati rastojanje od najmanje 1,5 metara. Pod organizovanim okupljanjem na zatvorenom i otvorenom javnom prostoru naročito se smatraju: proslave, muzičke, zabavne i kulturne manifestacije, politički skupovi, sportski događaji sa prisustvom publike i slična okupljanja. Ograničenja iz ove tačke ne odnose se na rad privrednih subjekata koji ne pružaju usluge stanovništvu, kao i na rad državnih organa i javnih službi;

b) ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi počev od 21.00 čas do 06.00 časova narednog dana;

Foto: Pink.rs/M. Popović

v) ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta počev od 21.00 čas, a u otvorenom delu objekta (bašta objekta) počev od 01.00 časa do 06.00 časova narednog dana;

g) ograničava se radno vreme prodavnica, tržnih centara i drugih objekata u kojima se prodaje roba i vrše usluge, tako da ti objekti neće raditi od 23.00 čas do 06.00 časova narednog dana, a na ulazima u te objekte mora biti vidno istaknuto obaveštenje o ukupnoj kvadraturi objekta i o broju lica koje istovremeno mogu boraviti u tom objektu.

Ograničenja iz ove tačke ne odnose se na apoteke i benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva.

Naredba stupa na snagu ODMAH!

#Beograd

#Restoran

#kafići

#koronavirus