AKTUELNO

Kreditna agencija Mudis (Moodys Public Sector Europe) podigla je danas dugoročni rejting grada Beograda sa Ba3 na Ba2, izjavio je danas u Moskvi zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Podizanje kreditnog rejtinga veliko je priznanje za Beograd i naše javne finansije. Malo je gradova u svetu ciji je kreditni rejting poboljšan u vreme pandemije. To su uspeli samo oni gradovi koji su se odgovorno odnosili prema javnim finansijama, štedeli su, nisu se rasipali i nisu se zaduživali", rekao je Vesić.

On je naveo da je Beograd jedan od takvih gradova, te da je ovo veliko priznanje za sve Beogradanke i Beogradane, za upravu grada Beograda pre svega u sektoru finansija i za njega lično, jer su njegov posao finansije i ekonomija grada.

Prema proceni ove agencije izgledi rejtinga grada Beograda promenjeni su u stabilni. Vesić je istakao da “podizanje rejtinga grada Beograda od strane kreditne agencije Mudis predstavlja rezultat poboljšanja kreditne sposobnosti države, od kojeg imaju koristi sve institucije na nivou ispod nacionalnog i kontinuirano dobre prakse grada u oblasti uprave i upravljanja budžetom i čvrste finansijske osnove, koje će izdržati uticaj šoka izazvanog pandemijom koronavirusa kako piše u zvanicnom izveštaju.

Agencija Mudis očekuje da će “značajna finansijska pozicija grada biti u velikoj meri očuvana, kao i da će teret duga dalje opadati”.

- Nakon što je grad Beograd indirektno pogoden prošlogodišnjim smanjenjem prihoda od poreza na dohodak građana, koji čini oko 50 odsto operativnog prihoda, prihod od poreza na dohodak građana će se povećati za 6 odsto u 2021. godini, kao rezultat procenjenog ekonomskog rasta od 4,7 odsto u 2021 godini", rekao je on. Navodi da je rejting grada Beograda potkrepljen dobrim finansijskim rezultatima koji su proizašli iz odličnog fiskalnog upravljanja.

Napominje da se predviđa da će grad ostvariti značajan finansijski suficit za 2020. godinu, što će doprineti opadanju direktnog duga, koji je predviđen da iznosi 34 odsto operativnog prihoda na kraju 2020 godine. Rejting predstavlja rezultat uloge grada Beograda kao glavnog grada i najvećeg ekonomskog čvorišta u zemlji, koji čini skoro 40 odsto nacionalnog BDP.

Pored toga, stroga kontrola nad javnim preduzećima, doprineće stabilizaciji neto direktnog i indirektnog duga na oko 40 odsto operativnog prihoda u naredne dve godine u poređenju sa 67 odsto u 2016. godini.

Stabilni rejting odražava očekivanja agencije Mudis da će grad moći da sačuva svoje ukupne solidne i stabilne finansijske učinke i umereni nivo duga, što je i potvrđeno dobrim upravljanjem budžetom u prethodnom periodu. Porast broja stanovnika opterećuje gradski budžet kako bi se zadovoljile potrebe za infrastrukturom i stanovanjem. Iako grad ima umerenu fiskalnu fleksibilnost, on sledi razboritu praksu upravljanja budžetom.

"Beograd koristi razborito planiranje finansiranja, koje omogućava višegodišnje predvidanje ključnih trendova, pružajući gradu mogućnost da identifikuje potencijalne pritiske i omogućavajući dovoljno vremena za prilagodavanje planova za ublažavanje bilo kakvih kreditnih implikacija", kaže se u izveštaju agencije Mudis.

#Goran Vesić