AKTUELNO

U većem delu Beograda od sinoć se oseća neprijatan miris.

U Gradskom zavodu za javno zdravlje, rečeno je da neprijatni miris potiče od fekalne kanalizacije, koja se intenzivno oseća zbog nagle promene vazdušnog pristiska i velikih temperaturnih oscilacija.

Posebno se neprijatan miris oseća uz Dunav i Savu.

U Gradskom zavodu navode da neprijatan miris ne znači zagađenje vazduha.

Nedavno se neprijatan miris osećao na ulicama u blizini hale "Aleksandar Nikolić", kao i u blizini zvezdarske šume.

#Beograd

#Miris

'