AKTUELNO

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas program o monitoringu i suzbijanju ambrozije u ovoj godini, za čije je sprovođenje obezbeđeno skoro 60 miliona dinara.

Reč je programu „Ambrozija kao zdravstveni rizik, monitoring i suzbijanje ambrozije sa neuređenih površina na teritoriji grada Beograda u 2019. godini“.

Kako je rečeno, plan je da se na teritoriji grada ove godine monitoring ambrozije sprovede na površini od 320 hektara, a hemijsko suzbijanje te biljke na površini od 120 hektara.

Za sprovođenje programa obezbeđena su sredstva u gradskom budžetu u ukupnom iznosu od skoro 60 miliona dinara (59.856.000 dinara).

U programu su navedeni podaci o suzbijanju ambrozije u poslednjih nekoliko godina, pa je tako prošle godine u Beogradu izvršeno hemijsko suzbijanje te biljke sa 84,18 hektara neuređenih javnih površina.

Ambrozija spada u opasne alergene koji izazivaju tegobe kod oko 10 odsto ljudske populacije. Kod ljudi polen ambrozije je uzročnik 75 odsto svih polenskih alergija, pri čemu ne postoji starosna granica za pojavu osetljivosti.

Kod najosetljivih osoba, 8 do 20 polenovih zrna u jednom metru kubnom vazduha može da izazove jake alergijske reakcije.

Ambrozija izaziva i niz zdravstvenih problema kao što su respiratorne smetnje (polenska kijavica, astma), digestivne i urinarne smetnje (povraćanje, bolovi u stomaku, dijareja i urinarne infekcije) i reakcije na koži.

#ambrozija

'