AKTUELNO

Sekretarijat za socijalnu zaštitu je u neprekidnoj komunikaciji sa svim ustanovama socijalne zaštite u Beogradu, koje se od juče nalaze u stanju pripravnosti, izjavila je sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Ona je potvrdila da su organizovana dežurstva jer će ustanove socijalne zaštite na najbolji način odgovoriti na potrebe ljudi koji su ugroženi jučerašnjim nevremenom.

- Pored potrebe za smeštajem, pruža se i materijalna pomoć kako bi se prevazišla novonastala situacija, a sistem socijalne zaštite funkcioniše besprekorno. Radimo zajednički kako bi na najbolji mogući način odgovorili potrebama ugroženog dela stanovništva - rekla je Nataša Stanisavljević.

Ona je potvrdila da se juče nakon 19 časova šest porodica javilo Centru za socijalni rad za potrebnu pomoć i podršku.

- Radnici Centra za socijalni rad su na terenu, prikupljaju informacije o vrsti pomoći koja je neophodna, a trebalo bi naglasiti da smo u neprekidnoj komunikaciji i sa štabom za za vanredne situacije opštine Palilula,čiji su delovi na levoj obali Dunava najgore prošli u jučerašnjem nevremenu. Evidentiramo porodice koje su najviše pogođene nevremenom, nakon čega će biti utvrđeno koje od njih imaju pravo na interventnu pomoć. Grad pruža interventnu novčanu pomoć koja iznosi od jedne do tri prosečne zarade u Beogradu i koja se pruža upravo u ovakvim i sličnim situacijama - dodala je sekretarka za socijalnu zaštitu.

#Poplave

#nataša stanisavljević

'