AKTUELNO

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je danas da će do kraja godine biti formiran novi Fond za energetsku efikasnost koji će raspolagati sa 20 miliona evra namenjenih za projekte u oblasti energetske efikasnosti.

Antić je u Skupštini rekao da je kroz budžetski fond u prethodnom periodu realizovano 53 projekta u oblasti energetske efikasnosti, a popravkom javnih objekata u lokalnim samoupravama, ostvarene su energetske uštede od 40 procenata.

Dodao je da su ugovoreni projekti za još 24 javna objekta na lokalu. Najavljuje da je ambicija nadležnog ministarstva i vlade da se omogući i građanima da preko novog Fonda, što do sada nije bilo moguće, da učestvuju u konkurisanju za sredstava za projekte energetske efikasnosti.

#Aleksandar Antić

'