AKTUELNO

Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za ovu godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe danas.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, prema Zakonu o porezima na imovinu. 

Porez na imovinu se plaća u četiri rate do 15. u mesecu - februaru, maju, avgustu i novembru.

#Porez na imovinu

#Rok

#treća rata