AKTUELNO

Poreska uprava podseća poreske obveznike koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa, u skladu sa uredbom za ublažavanje ekonomskih posledica usled kovida 19, da rok za uplatu četvrte rate ističe 10. maja.

Privredni subjekt koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja, saopštila je Poreska uprava.

Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno informisati na šalterima "Vaš poreznik" u 37 filijala širom Srbije.

#Porez

#Rok