AKTUELNO

Vlada Srbije odobrila je zapošljavanje 2. 010 medicinskih radnika, saopštio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Novim "Kadrovskim planom", koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, a Vlada odobrila, predloženo je zapošljavanje 631 doktora medicine, 30 farmaceuta-biohemieara i 1.349 medicinskih sestara i tehnieara raznih profila.

Oni će biti zaposleni u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji.

Najviše novog kadra odobreno je za Klinički sentar Srbije, gde se i leči najveći broj pacijenata - 380 zaposlenih.

Kliničkom centru Vojvodine odobreno je 229 radnih mesta, u Kragujevcu 219, a u Nišu 58.

Konkurs za prijem zdravstvenih radnika biće raspisan do 15. maja. Zdravstvene ustanove do tada moraju da formiraju komisije koje će se baviti prijemom novih kadrova. "Kadrovski plan" radio je Institut za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut na predlog Ministarstva zdravlja, a u cilju formiranja nove generacije lekara.

Najviše lekara i medicinskih sestara dobiće one zdravstvene ustanove koje su imale manjak zdravstvenih radnika, odnosno domovi zdravlja koji su imali najmanje zdravstvenih radnika u odnosu na broj stanovnika na teritoriji za koju su osnovani i bolnice koje su imale najmanje zdravstvenih radnika u odnosu na broj postelja. Ministar Zoran Lončar podsetio je da je vladina komisija odobrila zapošljavanje oko 4.000 zdravstvenih radnika u proteklom periodu, a polovinu tog broja čine lekari. Samo od početka godine zaposleno je 463 radnika, od čega 204 lekara i 252 sestre i tehničara.

#Bolnica

#Lekar

#Posao

'